Skip to content
Logga 3-färg
Menu

LEDNINGSHJÄLPEN

Vi hjälper er med era ledningsärenden

Vid varje markarbete oaktat om du som företag eller privatperson är utförare så ska ett ledningsärende registreras på ledningskollen.se så att en ledningsanvisning kan utföras innan arbetet påbörjas.

Genom att låta oss hantera era ledningsärenden så kan ni känna en trygghet över att ledningsärenden besvaras i tid och att vi tillsammans med er därmed säkrar en del av landets infrastruktur.

Vi hjälper både Fiberföreningar, Kommuner och Nätoperatörer i hela landet.

48 h

Vi hanterar era inkomna ärenden inom 48h

Dedikerad personal

Vi har dedikerat personal som enbart arbetar med ärenden från Ledningskollen.se

Utsättning

Vi beställer utsättning åt er antingen av er utsedd entreprenör eller via vår samarbetspartners 

Kontakta någon av vår kunniga personal
Martin Sundberg

Martin Sundberg

Philip Grevnertz

Philip Grevnertz